TSP

TSP - Tematy Studenckich Projektów na r. 2012.
Aktualizacja: 22.11.2012

 • Mobilna edukacja (kilka możliwych tematów związanych ze smartfonami i tabletami Apple oraz Android, w tym wersja online listy oprogramowania dla Androida i dla iPoda/iPada) [MI]
 • Materiały dydaktyczne "Roboty LEGO" (na podstawie warsztatów) [zajęty] {zob. roboty LEGO}
 • Tutorial online "jak żyć bez Flasha" [MI] {zob. komentarze}
 • Google Earth i Google Street View w Polsce. Materiały dydaktyczne {zob. przykłady GSV}  
 • Stare technologie informacyjne: jak dzieci reagują na widok dyskietki, płyty gramofonowej, (kilka tematów) [ZEWiEP] {zob. np.
 • Flipped classroom Materiały w języku polskim dla nauczycieli na temat modnej metody pokonywania archaiczności dzisiejszego modelu szkoły (wymagana praktyczna znajomość j. ang.) [All]
 • Kompetencje dzieci w zakresie nowych technologii i mediów (SP i gimnazjum, kilka tematów) [All]
 • Praktyczne przygotowanie techniczne szkół podstawowych do nauczania nowych technologii (na przykładzie BB) [All]
 • Scratch [MI] {zob. scratch.enauczanie.com}
 • Google Plus w edukacji (kilka możliwych tematów) [All]
 • FolioSpaces jako narzędzie do tworzenia ePortfolio (kilka możliwych tematów, właczając: e-portfolio oparte na FolioSpaces, eksploracja możliwości serwisu, tutorial FolioSpaces, analizy porównawcze) [raczej humaniści]
Archiwum______________________________________
Semestr zimowy 2011/12
Oznaczenia: [...] - dla jakiej specjalności, roku, {...} - początkowe źródło informacji.
 • Facebook.com w edukacji (kilka możliwych tematów) [All] {1}{2}
 • Google Plus w edukacji (kilka możliwych tematów) [All]
 • FolioSpaces jako narzędzie do tworzenia ePortfolio (kilka mozliwych tematów, właczając: e-portfolio oparte na FolioSpaces, eksploracja możliwości serwisu, tutorial FolioSpaces, analizy porównawcze) [All]
 • glogster.com - tutorial online [All]
 • Flipped Classroom - polskojęzyczne materiały online [All]
 • QR-Codes w edukacji - tutorial online [All]
 • Netbook w edukacji 
  (kilka możliwych tematów dotyczących mobilnej pracowni, oprogramowania edukacyjnego, pomocy szkole z netbookami; do wykorzystania pracownia netbooków) [All] 
 • Tablet w edukacji
  (kilka możliwych tematów dotyczących zastosowań edukacyjnych, oprogramowania edukacyjnego; do wykorzystania tablet 7" z Androidem) [All]
 • Android w edukacji  
  (kilka możliwych tematów; do wykorzystania tablety 7" i netbooki 7" z Androidem) [All] 
 • Jolicloud.com w edukacyjnej pracowni netbooków 
  (instalacja w laboratorium netbooków Kolegium, eksploracja możliwości, tutorial dla nauczyciela ) [MI, specjalistyczny]
 • Ubuntu w edukacyjnej pracowni netbooków 
  (instalacja w laboratorium netbooków Kolegium, eksploracja możliwości, tutorial dla nauczyciela ) [MI, specjalistyczny] 
Semestr wiosenny 2011:
 • Facebook.com w edukacji 
  (kilka możliwych tematów) [All]
 • Netbook w edukacji 
  (kilka możliwych tematów dotyczących mobilnej pracowni, oprogramowania edukacyjnego, pomocy szkole z netbookami; do wykorzystania pracownia netbooków) [All] 
 • Tablet w edukacji
  (kilka możliwych tematów dotyczących zastosowań edukacyjnych, oprogramowania edukacyjnego; do wykorzystania tablet 7" z Androidem) [All]
 • Android w edukacji  
  (kilka możliwych tematów; do wykorzystania tablet 7" i netbook 7" z Androidem) [All] 
 • Jolicloud.com w edukacyjnej pracowni netbooków 
  (instalacja w laboratorium netbooków Kolegium, eksploracja mozliwości, tutorial dla nauczyciela ) [MI, specjalistyczny]
 • Ubuntu Netbook Edition w edukacyjnej pracowni netbooków 
  (instalacja w laboratorium netbooków Kolegium, eksploracja mozliwości, tutorial dla nauczyciela ) [MI, specjalistyczny]
 • Google.com/moderator - eksploracja możliwych zastosowań edukacyjnych 
  [All]
 • Prezi.com, prezentacje inaczej [All] 
 • Wokół akcji szkolazklasa2zero.pl  - mashup dostępnych treści oparty o GW, CEO oraz RSS/Atom + Blogger/Sites [MI, Pol]
 • Wokół 4DWO w BB (dwo.lo5.bielsko.pl)  - obsługa hipermultimedialna termin kluczowy - 4-6 marca 2011 [All]
 • Wokół IV OKNS we Wrocławiu (w.kn.edu.pl) - obsługa hipermultimedialna, referat(y) naukowy(e) termin kluczowy - 21-22 marca 2011 [All]
 • Wokół konferencji szkoleniowej dla placówek UMWS (Złoty Potok)(konkrety f2f)
Semestr jesienny 2010
 • Tomsplanner.com jako narzędzie do wspomagania projektów grupowych
  (tutorial i działający model) [All)]
 • Facebook.com w edukacji
  (kilka możliwych tematów) {zob.}[All]
 • Netbook w edukacji
  (kilka możliwych tematów dotyczących mobilnej pracowni, oprogramowania edukacyjnego, pomocy szkole z netbookami; do wykorzystania pracownia netbooków z windows XP) [All]
  (jest już grupa
  Pomoc konkretnej szkole) (możliwe dalsze)
 • Tablet w edukacji
   (kilka możliwych tematów dotyczących zastosowań edukacyjnych, oprogramowania edukacyjnego; do wykorzystania tablet 7" z Androidem) [All]
 • Android w edukacji 
  (kilka możliwych tematów; do wykorzystania tablet 7" i netbook 7" z Androidem) [All]
  (jest już grupa
  Programy dydaktyczne dla tabletów)
 • Jolicloud.com w edukacyjnej pracowni netbooków
  (instalacja w laoboratorium netbooków Kolegium, eksploracja mozliwości, tutorial dla nauczyciela ) [MI, specjalistyczny]
 • Google.com/moderator - eksploracja możliwych zastosowań edukacyjnych
  [All]
 • Prezi.com, czyli nie samym PowerPointem człowiek żyje (interaktywny tutorial z przykładami zrobiony w Prezi) [All]
  (są już 2 grupy)
 • Wokół akcji zkolazklasa2zero.pl  [MI, Pol (różne tematy)]
Semestr wiosenny 2010:

 • Blog.knbb
  (oficjalny blog społeczności Kolegium - kontynuacja)
  zob. też blog.kn.edu.pl
 • Salsa.w.KN(uporządkowanie serwisu, usunięcie treści nieistotnych, rozszerzenie o nowe działy; istnieje serwis źródłowy i docelowy, ale wymagane byłoby posiadanie w zespole co najmniej jednej osoby znającej salsę na przynajmniej podstawowym poziomie).
 • Netbook dla każdego ucznia
  Możliwe jest kilka tematów / grup
  - Ubuntu Netbook Remix na HD i SD w pracowni netbooków KNBB
  - System zarządzania pracownią netbooków (nauczycielskie stanowisko
    do ułatwiania lub/i automatyzacji czynności zarządzania informacją)
  - Oprogramowanie i materiały dydaktyczne dla szkół projektu "Lekki jak piórko..."
    (we współpracy z konkretnymi szkołami lub nie, dla konkretnych grup wiekowych, przedmiotów, zastosowań)
  - Inne stosownie do potrzeb szkół
 • Obsługa medialna konferencji naukowej
  tylko dla grupy zawierającej co najmniej jednego uczestnika tegorocznej OKNS we Wrocławiu
 • Czynny udział i obsługa Festiwalu Nauki wiosną 2010 w KNBB i na Rynku w Bielsku
  (w tym projekt "Szkoła wychodzi ze szkoły - netbook na wycieczce")
 • Second Kolegium (SecondLife 3D) - kilka możliwości:
  - siedziba Second Kolegium - kontynuacja,
  - second dydaktyka w Second Kolegium,
  - eksperyment dydaktyczny z uczniami w Second Life.
 • Wspomaganie projektów studenckich w KN.
  (grupa projektowa wspomagająca i koordynująca pracę wszystkich grup; jedna dla roku; przygotowanie, uporządkowanie i aktualizacja danych i materiałów dla projekltów, w tym bazy danych ukończonych proj
  szczegóły f2f
 • System informacyjny TVKN
  (całkiem nowa wersja istniejącego dziś układu sterowani monitorami; szczegóły f2f).
  tylko dla MI
 • m-Learning
  (komórka w edukacji)
 • e-Portfolio w dydaktyce
 • Web 2.0 w dydaktyce(w oparciu o Google Sites, Bloger, Knol, ...)
 • Zły sen matematyka: redagowanie i publikowanie wzorów matematycznych w sieci.
  (przeniesienie z daleko idącym uporządkowaniem i aktualizacją istniejącego: mat-wzory.blogspot.com do enauczanie.com jako dział; wymagane dodanie nowych narzędzi, np. edytora wzorów Google Docs oraz uwzględnienie instrukcji specyficznych dla Google Sites i Google Blogger)
  tylko dla MI
 • Telewizja online (utworzenie i zredagowanie kanału telewizyjnego online w oparciu o kamerę online (na wyposażeniu KNBB, uzgodnione media online, w tym strumieniowe, uzgodniony darmowy serwis, jasko przykład możliwej realizacji szkolnej telewizji internetowej).

  Popularne posty

  Clicky Web Analytics